Bisco Binder
Kontrolordninger
Bisco Binder er certificeret i henhold til "DS-certificering A/S"

På grund af skift af certificeringsorgan fra Dancert til DS-certificering er der en overgangsperiode, hvor vi følger vor FPC-system (Factory Production Control), med kontrol af de producerede elementer gennem flere led. FPC-systemet er som led i vor CE-godkendelse evalueret og godkendt af DS Certificering A/S.

DS-certificering er specialiseret i at udføre certificering med udgangspunkt i et indgående kendskab til virksomhedernes produkter og processer, og som kontrollerer de tilknyttede virksomhederne i at danske træspær lever op til kravene i den danske norm DS 413 og dermed den europæiske produktstandard DS/EN 1059 (prEN 14250).

Certificeringsordningen betyder, at alle spær, der produceres og/eller sælges i Danmark skal være mærket efter de nye regler, der trådte i kraft d. 1.januar 2003.

Med DS-certificering sikres det desuden, at spærene kan CE-mærkes efter den harmoniserede standard EN 14250 for spær. Det er gældende for alle, senest d. 1. juni 2008.

Vigtigt at kende reglerne
De nye mærkningsregler er vigtige at kende for projekterende, trælasthandelen, entreprenører og håndværkere, der skal dokumentere hvilke materialer, de foreskriver, leverer eller anvender i byggeriet.

Spærene er mærket med:
• DS/EN 1059
• CE´s logo samt godk.nr.
• Spærfabrikkens navn samt ordrenummer.

Følg med på nettet
Følg selv med i, hvilke virksomheder, der er certificeret og det aktuelle certificeringsgrundlag på DS certificerings hjemmeside: www.dscert.dk.

CE


DS

Forside | Profil | TræSpær | Fra gammelt til nyt | Referencer | Projektering | Kontakt | Kontaktpersoner | Jobs | Kontrolordninger
Bisco Binder  •  Vestermarksvej 9, Kliplev  •  DK-6200 Åbenrå  •  Telefon: +45 74 68 87 55  •  Fax: +45 74 68 80 61  •  bisco-binder@bisco-binder.dk